ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТСКИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТА

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТСКИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТА „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ:

Понеделник: от 10.30 до 12.00 – доц. Райкова, стая 127

Вторник и сряда:  от 10.30 до 12.00 – г-жа Папардова, стая 309

Информация за Проекта „Студентски практики“

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b5%d1%81                                          %d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

Стартира проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

        Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г. В проекта ще могат да се включат 50 студенти от Физически факултет към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.

Проявяващите интерес към проекта студенти могат да се запознаят с инструкцията, публикувана в сайта на проекта  и да се регистрират.

ИНФОРМАЦИЯ  за участниците в проекта:

 1. За студенти
 • Студентът се запознава с Инструкцията на проекта  преди започване на практическото обучение;
 • Запознаване с Правилника на Университета за провеждане на студентските практики;
 • Регистрация в сайта на проекта;
 • Избор на академичен наставник от предлагания списък на преподаватели от Университета по съответното професионално направление;
 • Избор на работна организация;
 • След одобрение на организацията се попълва договор;
 • Попълва се декларация за студентите от Пловдивския университет;
 • Две седмици преди началото на студентската практика в стая № 309 или стая №127 се представя договора на студента, декларацията на студента,  договора на ментора, декларация на ментора и договора на работодателската организация с Пловдивския университет.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТСКИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ:

Понеделник: от 10.30 до 12.00 – доц. Райкова, стая 127

Вторник и сряда:  от 10.30 до 12.00 – г-жа Папардова, стая 309

 1. За академичните наставници
 • Запознава се  с Инструкцията за работа по проекта;
 • След одобрение получават достъп до страницата за регистрация на сайта на проекта;
 • Регистрация на сайта;
 • Представя попълнен договор в отдел „Човешки ресурси“;
 • Проверява и одобрява учебната програма на студента;
 • Поддържа връзка с ментора и студента – задължително по телефона или е-поща. При необходимост посещава работното място;
 • Потвърждава отчета на студента в края на практиката;
 • Попълва формуляра за отчета на дейността на АН;

      3. За работодателски организации и ментора

 • Организацията и менторът се запознават с Инструкцията на проекта;
 • Регистрация в сайта;
 • Изготвяне на договор, който се носи (от студента или друго лице) в Пловдивския университет за подпис, печат, сканиране и поставяне в сайта;
 • Изготвяне на договор на ментора, който се носи в ПУ;
 • Менторът попълва декларация, която се предоставя заедно с договора в ПУ;
 • Попълване на регистрационна форма от работодателя, която се предоставя в ПУ;
 • Работата на ментора се извършва по следния Алгоритъм.

 

 

Среща със студенти – проект „Студентски практики“

imagesУважаеми студенти от трети и четвърти курс,

Във връзка с проекта „Студентски практики“ на 25.10. (вторник) 2016 г. от 15:00 ч. в ТСО лаб., ще се проведе информационна среща. Възползвайте се от възможността да се запознаете подробно с Проекта и начина, по който може да се включите.

Необходими документи за записване в магистърски програми

Необходими документи за записване в магистърски програми:

 1. Комплект документи за записване попълнен с лични данни, който включва: студентска книжка, именник, 3 бр. договор за платено обучение. Комплектът може да закупите от книжарницата в Университета;
 2. Копие и оригинал на диплома за средно образование;
 3. 2 бр. снимки.

Документите предавайте в каб. 131, инспектор Ек. Кочовска.

„Изследователският цикъл и пътят към успешно публикуване на научни разработки и резултати“

tomson

Библиотеката на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и

Томсън Ройтерс представят на Вашето внимание:

Обучение на тема „Изследователският цикъл и пътят към успешно публикуване на научни разработки и резултати“

Презентационно-обучителният семинар ще се проведе

на 27 октомври 2016 г. от 13:30  до 15:30 часа в Библиотеката на Ректората.

Теми на семинара.

„iSECRET – Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates“

    erasmuslogo_mic                           

 

Project No: 2015-1-LV01-KA203-013439

Project implementation time: 01.09.2015 – 31.08.2017

The Project is financed by EU programme ERASMUS+, Key Action 2:  Strategic Partnerships.

 

PARTICIPATING ORGANIZATIONS:

Leading organization:

Transport and Telecommunication Institute (TSI, Latvia, Prof. Boriss Mišnevs).

Partner organizations:

 1. University of Plovdiv (UP, Bulgaria, Prof. Nevena Mileva);
 2. Kauno technologijos universitetas(KTU, Lithuania, Prof. Vacius Jusas);
 3. Universidad de Murcia (UMU, Spain, Assoc. prof. D. Jose Luis Fernandez Aleman);
 4. Technologiko Ekpedeftiko Idryma Ipirou(TEIEP, Greece, Prof. Chrysostomos Stylios);
 5. Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy(WSG, Poland, Mr. Lukasz Jasinski).

The partnership was created thanks to the ERASMUS+ cooperation and International Software Engineering/ Software Technology Master Program accreditation activities during the last 5 years. The consortium successively welcomed institutions that collaborated with TSI in previous European and regional projects.

 1. Project Partners already have long time cooperation in education and research area.
 2. All project Partners successfully run their own Master Programs in SE&ST for years.
 3. All project partners have successful previous EU project experience.
 4. Partners’ cooperation will be empowered by identifying and implementing qualitative Project management, evaluation and monitoring principles and activities, as well as a communication approach including transnational meetings.

ISECRET project aims to foster interchange and cooperation between education and training systems within the EU. The project will reinforce and accelerate the process of innovation in HE by enhancing the universities’ capabilities by granting better access to the educational know-how as OER, setting an effective experimental framework for defining and measurement Educational Outcome for the selected Master Programmes in SE&ST at European and Baltic regional level.

Expected results of the projects are the following: creation of operational prototype of Internet Portal (SECEIP) for SE&ST Master Program’s graduates competence evaluation and certification; design of the Basic ECTS oriented Framework applicable for Joint Master Programs in SE&ST implementation and assessment; demo example of SE&ST Master Program’s Education Outcome (competence) definition in terms of e-CF freely accessible for European educational community as OER.

Currently, the partners of project already agreed on the subjects that will be included into software engineering master program. The subjects are divided into two groups: major subjects and specialization subjects. Every participating institution presented two major subjects and two specialization subjects.

Major subjects:

 1. Software Security Engineering (KTU)
 2. Mining Methods of Big Data (KTU)
 3. Software Quality and Testing (UMU)
 4. User Interfaces (Usability Evaluation and Design) (UMU)
 5. Advanced Topics in Software Technology (UP)
 6. Object-Oriented Design and Programming (UP)
 7. Advanced artificial intelligence (TEII)
 8. Advanced Computer Engineering (TEII)
 9. Scientific Research Methodology (TTI)
 10. Research in Transportation and Logistics (TTI)
 11. Advanced Computer Networks (WSG)
 12. Advanced Database Systems (WSG)

Specialization subjects:

 1. Combinatorial Optimization (KTU)
 2. Multimedia Methods for Mobile Devices (KTU)
 3. Requirements Engineering (UMU)
 4. Advanced Software Project Management (UMU)
 5. Advanced Programming (UP)
 6. Advanced Topics in Algorithms and Data Structures (UP)
 7. Geographic Information Systems (TEII)
 8. Decision Support Systems (TEII)
 9. Simulation Modelling in Transport and Logistics (TTI)
 10. Transport and Logistics Information Systems (TTI)
 11. Robots Programming (WSG)
 12. Embedded Systems (WSG)

Up to the present moment, among the other types of dissemination activities, YouTube iSECRET Channel was also created and first part of video clip was published – see https://www.youtube.com/channel/UCNO68I5CpZ1iMamaMYn9j7w

 

Протокол №185/05.10.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да приема следните учебни курсове и техните учебни програми за СДК:

 1. „Методически модел за преподаване на теми от раздел „Електростатика“ с хорариум 16 часа (брой ECTS кредити: 1,1), лектор доц. д-р Ж. Райкова, цена на курса – 50 лв. на човек;
 2. „Методически модел за преподаване на теми от раздел „Магнитно поле“ с хорариум 15 часа (брой ECTS кредити: 1), лектор доц. д-р Ж. Райкова, цена на курса – 50 лв. на човек;
 3. Семинар „Съвременни тенденции в обучението по астрономия“ с хорариум 30 часа (брой ECTS кредити: 2), лектори доц. д-р Ж. Райкова и гл. ас. д-р Никола Петров, цена на семинара – 300 лв.;
 4. „Формиране на графични умения като основни ключови компетентности в обучението по физика в средното училище“ с хорариум 30 часа (брой ECTS кредити:2), лектор гл. ас. д-р Христина Петрова, цена на курса – 100 лв. на човек;
 5. „Учебни задачи с физическо съдържание в обучението по „Човек и природа“ в 5-ти и 6-ти клас“ с хорариум 20 часа (брой ECTS кредити: 2), цена на курса 66 лв. на човек.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнетични и оптични свойства на кондензираната материя). Срок на конкурса –  два месеца след обявяването му в Държавен вестник.

 

Допълнително обсъждане по обявяването на второ място за конкурса ще се проведе на 13.10.2016 г. на заседание на ФС.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по физика). Срок на конкурса – два месеца след обявяването му в Държавен вестник.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „ЕКИТ“ Мими Иванова Василева с поемане на пътни разходи по следните дисциплини:

 1.  “Маркетингови изследвания (качествени методи)” за студентите от IV курс, спец. „Телекомуникации с мениджмънт”, с хорариум 30 часа упражнения.
 2. „Социология на информационното общество” за студентите от IV курс, спец. „Телекомуникации с мениджмънт”, с хорариум 30 часа упражнения.
 3. „Икономика на техническата промяна” за студентите от III курс, спец. „Телекомуникации с мениджмънт”, с хорариум 60 часа упражнения.

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „ЕКИТ“ за учебната 2016/2017 г.  по дисциплината Компютърни системи и технологии за студентите от ІІ курс, специалности Телекомуникации с мениджмънт и Телекомуникационни и информационни системи следните преподаватели с поемане на пътни разходи и нощувки:

 1. Доц. д-р Слави Ясенов Любомиров с хорариум 90 часа упражнения.
 2. Гл. ас. Даниела Антонова Шехова с хорариум 90 часа упражнения.
 3. Ас. Ангел Христов Чекичев с хорариум 90 часа упражнения.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „ЕКИТ“ за първия семестър на учебната 2016/2017 г. Георги Петров Пашев, докторант в ПУ, по дисциплината Основи на информатиката, спец. Телематика, I к., редовно (60 ч., упр.)

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „ЕКИТ“ гл. ас. д-р Илия Петров:

 1. 40 часа упражнения за ръководство на двама успешно защитили дипломанти.
 2. 150 часа упражнения по дисциплината “Основи на комуникациите” за студентите от ІІI курс, специалности Телекомуникации с мениджмънт и Информационна физика и телекомуникации.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „ЕКИТ“ за учебната 2016/2017 година доц. д-р Антон Петров по дисциплината Основи на информационните технологии за студентите от I курс, специалност Телекомуникации с мениджмънт с хорариум 150 часа упражнения.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „ЕКИТ“ Марияна Илиева по дисциплината Технически английски език, за студентите от ІІ и ІІІ курс, специалност Телематика,  за учебната 2016/2017 година с хорариум 60 часа.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „ЕКИТ“ за първия семестър на учебната 2016/2017 г. Силвия Гафтанджиева, докторант в ПУ, по дисциплините:

 • Уеб програмиране от страна на клиента, IV к. ИФТ и ТсМ, редовно (60 ч., упр.)
 • Обектно-ориентирано проектиране и програмиране, II к., Телематика, редовно (45 ч., упр.)

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „Методика на обучението по физика“ следните преподаватели:

 1. гл. ас. д-р Никола Петров, НАО-Рожен – 50 часа семинарни упражнения (20 часа за ръководство на дипломант от бакалавърска степен „Физика и математика“ и 15 часа лекции (30 часа сем. упражнения) ИД „Извънгалактическа астрономия  и космология“ на факултативен модул „учител по физика“;
 2. Красимир Витларов, докторант – 180 часа лаб. упражнения по АВИТО;
 3. Виктория Патларска, студент – 60 часа лаб. упражнения по АВИТО;
 4. Николай Щерев, студент – 60 часа лаб. упражнения по АВИТО.

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува към катедра „Експериментална физика“ за първия семестър на учебната 2016/2017 г. следните преподаватели:

 1. 1. гл. ас. д-р Цветанка Михайлова:
 • 45 часа лаб. упражнения по Обща физика I част, първи курс ТсМ и ТИС;
 • 75 часа лаб. упражнения по Обща физика II част, втори курс ТсМ и ТИС.

Общо: 120 лаб. упражнения.

 1. 2. гл. ас. д-р Стефан Недев:
 • 45 часа лаб. упражнения по Обща физика I част, първи курс ТсМ и ТИС;
 • 75 часа лаб. упражнения по Обща физика II част, втори курс ТсМ и ТИС.

Общо: 120 лаб. упражнения

 1. Александър Григоров 30 часа лаб. упражнения Обща физика II част, втори курс ТИС;
 2. 4. проф. д.ф.н. Мариан Ненчев:
 • 30 часа лекции по Физически свойства на среди и компоненти за комуникации на трети курс ТсМ (60 часа лаб. упражнения);
 • 30 часа семинарни упражнения по Физически свойства на среди и компоненти за комуникации на трети курс ТсМ;
 • 22 часа лекции по Оптични комуникации на четвърти курс ТсМ (44 часа лаб. упражнения);
 • 45 часа лекции по Компоненти и инструменти за влакнестооптични комуникационни системи на четвърти курс ТсМ, ИФТ, ИФ;
 • 15 часа лаб. упражнения Компоненти и инструменти за влакнестооптични комуникационни системи на четвърти курс ТсМ;
 • 30 часа лекции по Технологични аспекти на вълноводната оптика на четвърти курс ТсМ (60 часа лаб. упражнения);
 • 15 часа лаб. упражнения по Технологични аспекти на вълноводната оптика на четвърти курс ТсМ.

Общо: 314 лаб. упражнения.

 1. доц. д-р Маргарита Денева:
 • 22 часа лекции Оптични комуникации на четвърти курс Тсм (44 часа лаб. упражнения);
 • 30 часа лаб. упражнения по Оптични комуникации на четвърти курс ТсМ;
 • 45 часа лаб. упражнения Компоненти и инструменти за влакнестооптични комуникационни системи на четвърти курс ТсМ, ИФТ, ИФ;
 • 15 часа лекции по Технологични аспекти на вълноводната оптика на четвърти курс ТсМ (30 часа лаб. упражнения);
 • 15 часа лаб. упражнения по Технологични аспекти на вълноводната оптика на четвърти курс ТСМ.

Общо: 164 часа лаб. упражнения.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за първия семестър на учебната 2016/2017 г. към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“ следните преподаватели:

 1. доц. д-р Христо Христов:
 • 30 часа лекции (60 часа упражнения) и 30 часа упражнения ЗД по „Ядрена техника в медицината“;
 • 30 часа лекции (60 часа упражнения) и 30 часа упражнения по ИД „Дизометрия и лъчезащита“ за четвърти курс Медицинска физика“.
 1. Пламена Марчева 45 часа семинарни упражнения по Математически анализ I за първи курс ИФ;
 2. Виктор Йотов – 45 часа семинарни упражнения по ЛААГ за първи курс ИФ;
 3. Лозанка Тренкова – 90 часа семинарни упражнения по МАТ за първи курс ТсМ и ТИС.

14.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди таксите за магистърските програми, както следва:

Магистърска специалностРедовно обучение Задочно обучение
„Телекомуникационни и информационни системи“2100 лв. – за редовно обучение (по 700 лв. на семестър)1800 лв. – за задочно обучение (по 600 лв. на семестър)
Information and communication systems“ (на английски език)4000 лв. (по 2000 лв. на семестър)
„Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“2100 лв. – за редовно обучение (по 700 лв. на семестър)1800 лв. – за задочно обучение (по 600 лв. на семестър)
„Физика на кондензираната материя“1200 лв. (редовно обучение специал. – 2 семестриални такси по 600 лв.)

2400 лв. (редовно обучение неспец. – 4 семестриални такси по 600 лв.)
900 лв. (задочно обучение специал. – 2 семестриални такси по 450 лв.)

1800 лв. (задочно обучение неспец. – 4 семестриални такси по 450 лв.)
„Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“1800 лв. (редовно обучение спец., 3 семестриални такси по 600 лв.)
2400 лв. (редовно обучение неспец., 4 семестриални такси по 600 лв.)
1350 лв. (задочно обучение спец., 3 семестриални такси по 450 лв.)

1800 лв. (задочно обучение неспец., 4 семестриални такси по 450 лв.)
„Физика на Земята и геоекология“1800 лв. (редовно обучение спец., 3 семестриални такси по 600 лв.)

2400 лв. (редовно обучение неспец., 4 семестриални такси по 600 лв.)
1500 лв. (задочно обучение спец., 3 семестриални такси по 500 лв.)

2000 лв. (задочно обучение неспец., 4 семестриални такси по 500 лв.)
„Електронна и лазерна техника“1950 лв. (редовно обучение – 3 семестриални такси по 650 лв.)

2600 лв. (редовно обучение – 4 семестриални такси по 650 лв.)
1350 лв. (задочно обучение – 3 семестриални такси по 450 лв.)

1800 лв. (задочно обучение – 4 семестриални такси по 450 лв.)
„Педагогика на обучението по физика“1000 лв. – за редовна форма (2 семестриални такси по 500 лв.)800 лв. – за задочна форма (2 семестриални такси по 400 лв.)
„Учител по физика“1000 лв. (редовно обучение, 2 семестриални такси по 500 лв.)

2000 лв. (редовно обучение, 4 семестриални такси по 500 лв.)
800 лв. (задочно обучение, 2 семестриални такси по 400 лв.)

1600 лв. (задочно обучение, 4 семестриални такси по 400 лв.)
„Хранителна физика“1800 лв. (редовно обучение, 3 семестриални такси по 600 лв.)

2400 лв. (редовно обучение, 4 семестриални такси по 600 лв.)
1350 лв. (задочно обучение, 3 семестриални такси по 450 лв.)

1800 лв. (задочно обучение, 4 семестриални такси по 450 лв.)
„Субатомна физика“1200 лв. (по 400 лв. на семестър)
„Медицинска радиационна физика и техника“1950 лв. (редовно обучение, 3 семестриални такси по 650 лв.)
2600 лв. (редовно обучение, 4 семестриални такси по 650 лв.)
1650 лв. (задочно обучение, 3 семестриални такси по 550 лв.)
2200 лв. (задочно обучение, 4 семестриални такси по 550 лв.)
„Иконофизика“1500 лв. (3 семестриални такси по 500 лв.)
„Телематика“2100 лв. – за редовно обучение (по 700 лв. на семестър1800 лв. – за задочно обучение (по 600 лв. на семестър)
„Телематика“ (след ОКС „професионален бакалавър“)
2800 лв. – за редовно обучение (по 700 лв. на семестър)
2400 лв. – за задочно обучение (по 600 лв. на семестър)

15.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди следните промените в учебните планове на магистърска програма „Физика на Земята и геология“ (специалисти и неспециалисти):

 1. Добавя се избираем курс „Методи на проучвателна геофизика“ към блок 2 на избираеми курсове по „Физика на Земята и геология“ (специалисти и неспециалисти), редовно и задочно обучение. Курсът ще се води от проф. Бойко Рангелов от Миннно-геоложкия Университет „Иван Рилски“, гр. София.
 2. Добавя се избираем курс „Методи на проучвателна геофизика“ към блок 2 на избираеми курсове по „Физика на Земята и геология“, специалисти, редовно обучение. Курсът ще се води от проф. Бойко Рангелов от Миннно-геоложкия Университет „Иван Рилски“, гр. София -50-30/30;
 3. Добавя се избираем курс „Методи на проучвателна геофизика“ към блок 2 на избираеми курсове по „Физика на Земята и геология“ , специалисти, задочно обучение. Курсът ще се води от проф. Бойко Рангелов от Миннно-геоложкия Университет „Иван Рилски“, гр. София -30-20/10;
 4. Добавя се избираем курс „Методи на проучвателна геофизика“ към блок 2 на избираеми курсове по „Физика на Земята и геология“, неспециалисти, редовно обучение. Курсът ще се води от проф. Бойко Рангелов от Миннно-геоложкия Университет „Иван Рилски“, гр. София -50-30/20;
 5. Добавя се избираем курс „Методи на проучвателна геофизика“ към блок 2 на избираеми курсове по „Физика на Земята и геология“, неспециалисти, задочно обучение. Курсът ще се води от проф. Бойко Рангелов от Миннно-геоложкия Университет „Иван Рилски“, гр. София -30-20/10;

16.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди следните промените в учебните планове на магистърска програма „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“ (специалисти и неспециалисти):

 1. Добавя се избираем курс „Измерване на слънчева радиация“ към блок 3 на избираемите курсове на учебния план на „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“, специалисти, редовно обучение. Курсът ще се води от доц. д-р Румен Попов от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 50-30/20;
 2. Добавя се избираем курс „Измерване на слънчева радиация“ към блок 3 на избираемите курсове на учебния план на „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“, специалисти, задочно обучение. Курсът ще се води от доц. д-р Румен Попов от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 35-25/10;
 3. Добавя се избираем курс „Измерване на слънчева радиация“ към блок 3 на избираемите курсове на учебния план на „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“, неспециалисти, редовно обучение. Курсът ще се води от доц. д-р Румен Попов от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 50-30/20;
 4. Добавя се избираем курс „Измерване на слънчева радиация“ към блок 3 на избираемите курсове на учебния план на „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“, неспециалисти, задочно обучение. Курсът ще се води от доц. д-р Румен Попов от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 35-25/10.

17.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши броят дати за явяване на изпит на студентите от задочна форма на обучение към Факултета да бъдат 3 (три) – редовна, поправителна и ликвидационна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Срок за записване за магистърски програми

Уважаеми студенти,

Срокът за подаване на документи за магистърски програми е до 21 октомври 2016 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

I-ви курс 2016/2017 уч. година

Списък

 

График на изпитите – задочно обучение

Графикът на изпитната сесия, втори семестър за учебната 2016/2017 г. за специалност Инженерна физика, задочно обучение е качен в сайта.

 По решение на Факултетен съвет студентите задочно обучение имат право на редовна, поправителна и ликвидационна дата за изпит на всяка дисциплина.