Посещение с учебна цел във фирми

Уважаеми студенти,

ръководството на Физически факултет организира посещение с учебна цел в следните фирми:

 • Херикс ООД и Сател БГ на 12.12 (понеделник) 2016 г. Отпътуване в 09:00 часа от южния двор на Ректора на ПУ;
 • Оптикс АД, гр. Панагюрище на 14.12 (сряда) 2016 г. Отпътуване в 08:00 часа от южния двор на Ректора на ПУ.

Всички желаещи да се запишат в 214 каб. (Деканат на Физически факултет) до 07.12.2016 г. от 09:00 до 17:00ч.

„Великите идеи“

На всички, които са пропуснали  научния семинар „Великите идеи” с лектор доц. д-р Александър Маринова,  представяме неговата презентация.

Конкурс – 3D принтери

Уважаеми студенти,
приканваме Ви да участвате в обявения конкурс като разработите проект, свързан с 3D принтери.
Срокът за регистрация е удължен до 06.12.2016 г.
Подробности за условията за участие може да намерите в приложените файлове.

Информация , формуляр.

Преподавателски мобилности по програма Еразъм+

Информация за преподавателски мобилности по програма Еразъм + тук.

Научен семинар- „Великите идеи“

Физическият факултет организира

научен семинар

на тема „Великите идеи“

с лектор доц. д-р Александър Маринов

Семинарът ще се проведе на 1 декември 2016г. от 13 часа в зала Компас на Ректората на Пловдивски университет, ул. Цар Асен 24.

Каним всички студенти, преподаватели и граждани, проявяващи интерес към великите идеи, изказани от времето на Омир до наши дни.

Анотация

Известният американски философ Мортимър Адлер публикува в 1952 г. книгата си  A Syntopicon: An Index to The Great Ideas в 2 тома, резултат от 8 години работа. Тя съдържа есета за 102 Велики идеи от различни области на знанието, извлечени след изключително подробен анализ на 434 произведения на 73 автори от Омир до 20-ти век. Анализираните произведения по-късно са публикувани в 60 тома под заглавието Great Books of the Western World.

 

 

Протокол №186 от 13.10.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя), със срок 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви второ място към конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнетични и оптични свойства на кондензираната материя). Срок на конкурса –  два месеца след обявяването му в Държавен вестник.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за първия семестър на учебната 2016/2017 г. към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“ доц. д-р Савка Маринова с хорариум:

 • 105 часа лекции и семинар (приравнени към упражнения) по Атомна физика;
 • 20 часа ръководство на дипломна работа;
 • 6 часа участие в държавен изпит.

Общо: 131 часа.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“:

 1. гл. ас. д-р Диана Дакова

– Теоретична механика – 2 часа лекции и 2 часа упражнения седмично на трети курс ИФ;

– Електродинамика – 2 часа лекции и 2 часа упражнения седмично на трети курс ИФ;

 1. гл. ас. д-р Стоил Иванов

– Математически анализ I – лекции на първи курс ИФ и ФиА;

– ЛААГ – лекции на първи курс ТсМ, ТИС, Телематика;

 1. ас. д-р Иван Иванов

– Електродинамика – 3 часа лекции и 2 часа упражнения седмично на трети курс ТИС;

– Числени методи – 2 часа лекции и 2 часа упражнения седмично на втори курс Телематика;

– ИД „C++“ – лекции и упражнения на трети курс ИФ и Телематика

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции към катедра „ЕКИТ“:

 1. гл. ас. д-р Сотир Иванов Сотиров

– Оптоелектроника, трети курс, специалност „Телематика“;

– Електротехника – 2, втори курс, специалност „Телематика“;

– Полупроводникови елементи, втори курс, специалност „Телематика“.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши следните нехабилитирани преподаватели да водят лекции към катедра „ЕКИТ“:

 1. гл. ас. д-р Елисавета Марекова

курс „Механика“, за 1 курс, специалност Физика и астрономия, редовна форма на обучение – 45  часа (приведени 90 часа)

курс „Приложна статистика” , за 3 курс, спец. Телекомуникации с мениджмънт, редовна форма на обучение – 30 часа (приведени 60)

 1. гл. ас. д-р Гинка Екснер
 • курс „Обща физика 1“ – 1ви курс, спец. Телекомуникации с мениджмънт , редовна форма на обучение – 30 часа (приведени 60 часа)
 • курс „Молекулна физика“- за спец. Инженерна физика 2 курс, задочна форма на обучение – 25 часа  (приведени 50 часа)
 • курс „Рентгенострутурен анализ“ – 4ти курс, спец. Инженерна физика, редовна форма на обучение 30 часа (приведени 60 часа)
 1. гл.ас. д-р Надежда Каймаканова
 • курс „Обща физика „ спец. Химия, 1 курс, задочна форма на обучение –15 часа (приведени 30 часа)
 • курс „Обща физика „ спец. Химия, КХ, АК, ХМ, 1 курс, редовна форма на обучение –30часа (приведени 60 часа)
 • курс „Взаимодействие на лазерното лъчение с веществото“- спец. ИФ, ИФТ,- редовна форма на обучение 45 часа (приведени 90 часа)

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ одобри издаването на учебно помагало „Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалностите „Инженерна физика“, „Физика и астрономия“, „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникационни и информационни системи“ и Телематика. С автори доц. д-р Марта Т. Теофилова и гл. ас. д-р Стоил И. Иванов. Рецензенти: проф. д-р Стоил Миховски и проф. д-р Пенка Рангелова. Първо издание на ръководството да бъде с тираж 300 със срок 2016-2017 г.

7а.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши магистърските програми на проф. д.ф.н Тинко Ефтимов да бъдат спрени за академичната 2016/2017 г.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ  реши да не удължава неплатения отпуск на Елена Генчева и да прекрати трудовия й договор.

 

 

 

 

 

V Национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии

Представяме на Вашето внимание снимки от успешно завършилата научна сесия, която се проведе в периода от 16 до 18 ноември 2016г. във Физически факултет.

15157005_10154710605334814_4965452874557062597_o 15156817_10154710606434814_982672808379349397_o 15156865_10154710596369814_3500701207500030745_o 15138588_10154710591114814_6175617448512567699_o 15138536_10154707642284814_2494986714117050995_o 15138511_10154704735819814_8605683166827231777_o 15138477_10154704746144814_4409038534790101463_o 15138457_10154704744624814_7659113168967034584_o 15138375_10154707639284814_4618374482652500504_o 15137638_10154704735294814_755290603645646098_o 15137632_10154710604474814_1756900427345572707_o 15137599_10154704744964814_6292215709901630150_o 15137632_10154704750654814_9131173300428149092_o 15137587_10154707634229814_8468684299467090955_o 15137550_10154710596359814_3378021555597105678_o 15137398_10154704735554814_6378424423776756198_o 15129015_10154710591289814_216220849687262275_o 15129602_10154707635704814_2731230821855985440_o 15128995_10154704735284814_3432608649511758344_o 15128814_10154707633969814_3283285734041622250_o 15128883_10154704756224814_2087282680571833522_o 15123418_10154710598494814_3912873612159760157_o 15123128_10154704752314814_3940474081427583248_o 15123414_10154704756379814_703439123519270565_o 15123120_10154704757389814_4967665859713737797_o 15123026_10154710596664814_1272015508561979419_o 15123113_10154710597504814_5611285878533020114_o 15122963_10154707636019814_7638568163685555375_o 15122914_10154707649624814_5170508597228353234_o 15110435_10154704745379814_3937095027721844249_o 15069125_10154704752114814_2921565612440279320_o 15110345_10154710606624814_8724647572990186614_o 15069101_10154707651069814_5909375878810023670_o 15068521_10154710606134814_2363101672005852490_o 15068443_10154710605759814_6795208153901789368_o 15068393_10154704735849814_5546539437846955457_o 15068297_10154704746989814_8581463482219544653_o 15042261_10154707650979814_5163747538981443307_o 15042083_10154704757099814_7755983633988472188_o 15042012_10154710594069814_236894807894784818_o 15042050_10154710592544814_1013464333623173916_o 15039473_10154704751089814_2057975841815686732_o 15039564_10154704759039814_4857030199639963137_o 15025357_10154710604609814_5373652784360515482_o 15025543_10154707649319814_8893936324878691488_o 15025335_10154707635204814_4152380728670719659_o 14976768_10154707650119814_3963486599783680949_o

 

Съобщение – проект „Студентски практики“

Уважаеми студенти,
Документите за проект „Студентски практики” се приемат САМО от доц. д-р Ж. Райкова и г-жа Папардова.

Приемно време :

Функционален експерт – доц. д-р Желязка Райкова

кабинет 127, тел. 032/261-270

Понеделник: 10:30 – 12:00 ч.

Технически изпълнител – Йорданка Папардова

кабинет 309, ет. ІІІ, тел. 032/261-372

Вторник: 10:30 – 12:00 ч.

Сряда : 10:30 – 12:00 ч.

Среща със студенти по проект „Студентски практики“

По повод проект „Студентски практики” каним всички студенти от 3-ти и 4-ти курс на информационна среща, която ще се проведе на 15.11 (вторник) 2016 г. от 15:30 ч. в лаб. ТСО.

Заповядайте!

Указание за прием на докумети – „Студентски практики“

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%beimages10294409_1688445118094943_4355890827988194480_n

Обучаваща организация:

 1. Договор на обучаващата организация в 3 екземпляра с печат, подпис и списък на менторите генериран от системата;
 2. Договор (и на ментор) и от обучаващата организация в 3 екземпляра само с подпис. Договорът се генерира след като менторът е избран от студент;
 3. Попълнена декларация за ментори с печат и подпис на обучаващата организация в един екземпляр;
 4. Попълнена регистрационна форма от работодател в електронен вариант;
 5. Попълнено писмо за намерение.

Студенти 

 1. Генериране на договор от системата в 3 екземпляра подписан лично от студента, след като:

– Се е уверил, че обучаващата организация има сключен договор с ПУ „П. Хилендарски“;

– Е избрал ментор от обучаващата организация, който му е направил програма и  потвърдил графика;

– Е избрал академичен наставник и той е потвърдил вашите програма и график;

– С начална дата на практиката –   две седмици по-късно от  подаването на договора.

 1. Попълнена декларация за студент в един екземпляр подписана лично.

ВАЖНО:  Студентът да използва личен IBAN  при попълване на личната информация в профила.

ДОКУМЕНТИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ НА  СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ!

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ СТАВА В СЛЕДНИЯ РЕД:

 • 4-ти курс редовно и задочно обучение;
 • 3-ти курс редовно и задочно обучение;
 • Магистри редовно и задочно;
 • 2-ри курс редовно и задочно обучение;
 • Работещи при наличие на свободни места след записване на изброените по-горе.

Приемно време : 

Функционален експерт – доц. д-р Желязка Райкова

кабинет 127, тел. 032/261-270

Понеделник: 10:30 – 12:00 ч.

Технически изпълнител  – Йорданка Папардова

кабинет 309, ет. ІІІ,    тел. 032/261-372

Вторник: 10:30 – 12:00 ч.

Сряда :    10:30 – 12:00 ч.