Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии – 2017 г.


Уважаеми колеги,
С удоволствие ви уведомяваме, че Физико-технологичен факултет (Физически факултет) и Студентски съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с подкрепата на Фондация «Еврика», организират шестата поред Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, която ще се проведе в периода 16 – 18 ноември 2017 година в град Пловдив.
В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент или докторант в областта на физиката и инженерни специалности във висшите училища в страната и БАН.
За повече информация: http://nscp.uni-plovdiv.bg/

 

Category: Актуално, Конференции  Comments off

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федералната република Германия за академичната 2018/2019 година. Актуална информация вече е включена в базата данни www.funding-guide.de  , а подробности по самото кандидатстване  на български език, в това число списък със стипендии, условия, срокове и необходими документи могат да бъдат разгледани на страницата на международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnd.org .

Category: Актуално  Comments off

ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Съюз на учените в България – Пловдив, секция „Физика“

Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив

Сдружение „Морал, етика и гражданско образование“ (МЕГО)

Фондация „Миню Балкански”

ОРГАНИЗИРАТ

ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

30 септември – 1 октомври 2017 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Зала „Компас“, ул. „Цар Асен“ № 24, Пловдив

Повече информация може да откриете тук

Category: Актуално, Методика  Comments off

Стипендии на Фондация „Еврика“

Уважаеми студенти,
За петнадесета поредна година стартираха конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“. Повече информация и условия за участие в конкурсите за стипендии може да намерите в прикачените файлове.
Category: Актуално  Comments off

Корекция на разписанието за 1-ви семестър на студентите от първи курс Инженерна физка – ЗО

Уважаеми студенти от първи курс Инженерна физика – задочна форма на обучение,

Направена е малка корекция на разписанието на часовете за 1-ви семестър. В приложения файл може да видите актуализираните данни.

Category: Актуално  Comments off

Конкурс за инженери-метереолози във военните формирования от ВВС

Уважаеми колеги,
В деканата на Физическия Факултет е получено съобщение за конкурс за инженери-метереолози във военните формирования от ВВС на Р България за следните места: София, Граф Игнатиева, Безмер и Долна Метрополия. Срокът за подаване на документи е до 15.09.2017 г. За справки: тел: 02 92 (29710 и 28700) и 02 92 (28510 и 28512 – Божурище). Лице за контакт: Красимир Ангелов – 032 905 598, 0898735605.
Category: Актуално  Comments off

Нова модерна специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Физическият факултет към ПУ „П.Хилендарски“ предлага на кандидат-студентите новата специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“.

Тази специалност е бакалавърска и е насочена в модерно направление, в което студентите получават задълбочена базова подготовка и практически умения в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Успешно завършилите студенти се дипломират с професионална квалификация: Инженер физик по екоенергийни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра, редовна форма на обучение

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност са в основата на Стратегията за устойчиво развитие на България и на Европейския съюз (ЕС). През последните години въпросите за производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници е основна цел на локално, регионално и национално ниво. Като важна задача се очертава и подобряването на енергийната ефективност – област, в която България засега сериозно изостава. Тези цели могат да се постигнат само с подготовка на високо квалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Имено подготовката на специалисти в тези области е цел на обучението в настоящата специалност.

Реализацията на завършилите специалността може да бъде в широк кръг от области, като например: работа във фирми от соларните технологии, поддръжка и техническо ръководство във фирми, имащи отношение към ветровата енергия, фирми, занимаващи се с производство и анализ на биомаса; заемане на ръководни позиции в научно-изследователските отдели на големи компании. Инженер-физиците, преминали обучение в специалността „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“, могат да работят и към фирми, занимаващи се с енергиен одит, енергийна ефективност на промишлени и битови сгради, енергийна ефективност на транспортни системи и други.

Учебния план на специалността може да намерите в сайта.

Category: Актуално  Comments off

Високотехнологичен 3D принтер във Физическия факултет!

Преди броени дни Физически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ спечели международен конкурс и се сдоби с високотехнологичен 3D принтер модел Ултимейкър 3. Уредът е холандско производство и е един от най-добрите десктоп 3D принтери в света. Използва FDM технологията, тоест топене и екструдиране на полимери.

Какво представлява 3D принтирането?

По своята същност 3D принтирането е процес, при който се отпечатват реални триизмерни обект във всякакви форми. Изработените предмети могат да бъдат от различни материали и в разнообразни цветове. Предметът се изчертава в цифров вид, след което се подава към 3D принтера, който извършва изработката му. 3D принтирането се постига чрез наслагване на фини слоеве материал един върху друг.

Къде намира приложение?

Технологията притежава огромно приложение в различни сектори на индустрията и производствени отрасли като  автомобилостроене, авиокосмическата промишленост, военната промишленост, машиностроенето, стоматология и медицина, биотехнологии, хранителна промишленост, дори архитектура, строителство и индустриален дизайн. Гиганти като Apple продават Ултимейкър в Apple Stores по целия свят. Освен това фирмата-производител на 3D принтера Ultimaker има сключен договор и с Microsoft като в новата версия на Windows ще има инсталиран софтуерът Cura за Ултимейкър.

За какво ще се използва уредът?

Предвижда се Физически факултет да използва уреда, както за научни разработки, така и в процеса на обучение на студентите като се разработват нови курсове и лабораторни упражнения на базата на 3D технологиите. Така обучаващите се ще могат лесно да визуализират и създадат реалистични копия на обекти от механиката, атомната физика, астрономия, нанотехнологиите и т.н. Освен това те ще имат възможност да усвоят нови техники на проектиране и изграждане на триизмерни обекти и ще се научат да използват такива в решаването на различни пространствени задачи. Това по безспорен начин насърчава логическиото и творческо мислене на студентите и формира у тях важни знания и умения, нужни за бъдещото им професионалното развитие и реализация.

Как спечелихме 3D принтера?

Новата придобивка на Физически факултет бе спечелена след участие в международен конкурс, организиран от фирмата-производител Ultimaker. Дистрибутор за България и посредник при кандидатстването на Физически факултет в конкурса е фирма B2N, чиято основна дейност е внос, разпространение и дистрибуция на 3D технологиите у нас. Би Ту Ен ЕООД е водеща компания във внедряването и обучението за работа с все по-приложимите продукти от 3D индустрията. Фирмата предлага пълна гама от висококачествени 3D принтери, 3D скенери, софтуер и обучение с тях, извършвайки консултации, които водят до реални резултати в ускоряването на процеса на производство. Партньорството между Физически факултет и фирма B2N се зароди още през изминалата година, когато фирмата бе гост на откриването на V Национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Фирмата се включи в програмата на научната сесия чрез презентация и изложение на свои продукти и рекламни материали, разкривайки пред младите бъдещи инженери и физици възможностите за професионална реализация в тази сфера на дейност.

Category: Актуално  Comments off

Среща със студентите от факултета

Уважаеми студенти,

Деканското ръководство организира среща със студентите, на която Вие може да поставите въпроси свързани с Вашето обучение и дейностите във факултета.  Срещата ще се състои 16.05 (вторник) от 13:30 часа в лаборатория ТСО. З А П О В Я Д А Й Т Е!

Юбилейната среща на проф. Никола Балабанов

 

Уважаеми колеги,
Заповядайте на юбилейната среща на проф. Никола Балабанов на 15.05.2015 от 16ч в зала Компас на Пловдивски университет.
Физически факултет на Пловдивски университет
Съюз на физиците в България – клон Пловдив