Академичен календар 2016/2017 г.

Учебни занятия I семестър
(15 учебни седмици)
03.10.2016 г. – 21.01.2017 г.
Коледна ваканция24.12.2016 г. – 01.01.2017 г. (вкл.)
Изпитна сесия 22.01.2017 г. – 19.02.2017 г.
Учебни занятия II семестър
(15 учебни седмици)
20.02.2017 г. – 03.06.2017 г.
Великденска ваканция14.04.2017 г. – 17.04.2017 г. (вкл.)
Изпитна сесия04.06.2017 г. – 04.07.2017 г.
Поправителна сесия1.09.2017 г. – 15.09.2017 г.
Ликвидационна сесия20.09.2017 г. – 25.09.2017 г.

Задочно обучение

Учебни занятия I семестър29.08.2016 г. – 30.09.2016 г.
Изпитна сесия 03.10.2016 г. – 23.12.2016 г.
Учебни занятия II семестър21.01.2017 г. – 19.02.2017 г.
Изпитна сесия 20.02.2017 г. – 31.05.2017 г.
Поправителна сесиям. юни 2017 г.
Ликвидационна сесиядо 05.07.2017 г.

Category: Академичен календар  Comments off