Ръководство

актуализирано: септември 2017.

e-mail на Физико-технологичния факултет: info.ffit.pu@gmail.com


проф. д-р Невена Милева
Декан
тел.: 032/ 261 251
e-mail: nevena.mileva@gmail.com

проф. д-р Теменужка Йовчева
Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 4.1 и 1.3
тел.: 032/ 261 256
e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Силвия Стоянова – Петрова
Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 5.1, 5.2, 5.3
тел.: 032/ 261 251
e-mail: si_vest@yahoo.com

доц. д-р Драгомир Господинов
Зам.-декан по учебни въпроси
тел.: 032/ 261 278
e-mail: drago_pld@yahoo.com

доц. д-р Елисавета Марекова
Научен секретар
тел.: 032/ 261-367
e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg

Мирена Митова
Секретар на факултета
тел.: 032/ 261-335
e-mail: info.ffit.pu@gmail.com

Николина Иванова
Административен секретар
тел.: 032/ 261 313

Екатерина Кочовска
Инспектор „Учебен отдел“
тел.: 032/ 261 394


Category: Ръководство  Comments off