Национален форум по физика „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА ”

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ВАРНА

ТО на НТС – ВАРНА

Организират

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА

на тема:

„ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА ”

27 – 29 октомври 2017 г., Варна

Под патронажа на Министъра на образованието и науката

Медиен партньор – Национално издателство за образование и наука

„АЗ-БУКИ”

Подробна информация за събитието може да видите тук

Семинар „Физика и информация“

На 30 март 2017 г., четвъртък, в 15.30 ч. в зала Компас

ще се състои семинар на Физическия факултет на Пловдивски университет

на тема „Физика и информация“

Лектор доц. д-р Александър Маринов

Анотация

Ще бъдат представени основните връзки между информация и физика, как физиката решава конкретни важни задачи на теорията на информацията. В края ще бъдат приведени експериментални доказателства за правилността на един от най-важните принципи на теорията на информацията – принципът на Ландауер.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА 

на тема:

 

ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА

Под патронажа на Министъра на образованието и науката

27 – 29 октомври 2017 г., Варна

Първо съобщение може да видите тук.

 

Научен семинар на тема “Физика и Информация“

Физическият факултет организира

научен семинар

на тема  “Физика и Информация

с лектор доц. д-р Александър Маринов

Семинарът ще се проведе на 12 януари 2017 г. от 15:00 часа в зала Компас на Ректората на Пловдивски университет, ул. „Цар Асен“ 24.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Анотация:

Наричат 21-я век век на информацията и информационните технологии. Какво е информация? Съществува ли информация извън главите ни? Може ли да се измерва информацията? Каква е връзката между физиката и величината информация? Принципът на Ландауер и мненията на някои философи за него (за принципа, разбира се), както и за връзката му (на принципа, разбира се) с Втория закон на термодинамиката. За тези и някои други подобни неща ще стане дума на семинара…

Семинар „“Бъдещето. Компютрите мислят“

Презентация от научния семинар – лектор доц. д-р Александър Маринов

Семинар на тема “Бъдещето. Компютрите мислят“

Физическият факултет организира

научен семинар

на тема  “Бъдещето. Компютрите мислят“

с лектор доц. д-р Александър Маринов

Семинарът ще се проведе на 15 декември 2016г. от 15:00 часа в зала Компас на Ректората на Пловдивски университет, ул. „Цар Асен“ 24.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Анотация:

През септември 2016 г. за пръв път е експериментално установено и документирано, че компютри в мрежа сами създават и използват специфичен език за общуване помежду си, като търсят решение на задача (и го намират!), за решаването на която те не са били обучавани преди това.

 

„Великите идеи“

На всички, които са пропуснали  научния семинар „Великите идеи” с лектор доц. д-р Александър Маринов,  представяме неговата презентация.

Научен семинар- „Великите идеи“

Физическият факултет организира

научен семинар

на тема „Великите идеи“

с лектор доц. д-р Александър Маринов

Семинарът ще се проведе на 1 декември 2016г. от 13 часа в зала Компас на Ректората на Пловдивски университет, ул. Цар Асен 24.

Каним всички студенти, преподаватели и граждани, проявяващи интерес към великите идеи, изказани от времето на Омир до наши дни.

Анотация

Известният американски философ Мортимър Адлер публикува в 1952 г. книгата си  A Syntopicon: An Index to The Great Ideas в 2 тома, резултат от 8 години работа. Тя съдържа есета за 102 Велики идеи от различни области на знанието, извлечени след изключително подробен анализ на 434 произведения на 73 автори от Омир до 20-ти век. Анализираните произведения по-късно са публикувани в 60 тома под заглавието Great Books of the Western World.

 

 

Научен семинар

НАУЧЕН СЕМИНАР

към

КАТЕДРА

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ

15.11.2016г. (вторник) от 13:00 ч. в заседателната зала на ФМИ,

Нова сграда на ПУ «Паисий Хилендарски»,бул. България 236

PROFFESSOR YURY SHUKRINOV

Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics,

 Joint Institute for Nuclear Research,

 Dubna, Moscow Region, Russian Federation, and

Dubna State University, Dubna, Russian Federation

Email: shukrinv@theor.jinr.ru

ще изнесе доклад на тема

MODELING OF JOSEPHSON NANOSTRUCTURES

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ!

Покана за научен семинар – Медицинска физика

Българско Дружество по Биомедицска Физизика и Инженерство

Съюз на учените в България – Пловдив, секция “Физика“

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

Медицински Университет – Пловдив

Технически Университет – София, Филиал Пловдив

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научния семинар на тема:
„Образованието по медицинска физика – ключ към успех“

посветен на Международния ден на медицинската физикa, рождения ден на Мария Кюри и Международния  ден на образната диагностика

Семинарът ще се проведе на 07.11.2016 от 13:30-18:00 часа в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив. Вход за гости – свободен.