Семинар: Приложни модели

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Физически факултет

Катедра „Оптика, атомна и теоретична физика” организира
НАУЧЕН СЕМИНАР
„ПРИЛОЖНИ МОДЕЛИ“

с ръководител гл. ас. д-р Стоил Иванов
Дата и място: 26.05.2016 г. (Четвъртък) от 11.30 ч. в 5-та аудитория (Ректорат на ПУ).
Тема на доклада:

ЛОКАЛНА СХОДИМОСТ НА МЕТОДА НА ШРЬОДЕР ЗА ЕДНОВРЕМЕННА АПРОКСИМАЦИЯ НА НУЛИ НА ПОЛИНОМИ С НЕИЗВЕСТНА КРАТНОСТ.
Докладва: Веселина Кънчева.
Имаме удоволствието да поканим всички желаещи !

Научен семинар

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

и

Физически факултет

Ви канят на научен семинар „Приложни модели”

на 10.05.2016 г.

Повече за събитието може да видите тук

 

Семинари по математика

1. Семинар по ПРИЛОЖНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ, 28.05.2015

Category: Математика  Comments off