Необходими документи за кандидатстване за магистърски програми

Именник – 1 бр.

Студентска книжка – 1 бр.

Договор за платено обучение – 3 бр.

Снимка 3,5/4,5 – 2 бр.

Диплома за средно образование – оригинал + ксерокопие

Копие от лична карта

Бележка за платена семестриална такса (таксата се заплаща след получаване на факултетен номер)

Важни срокове: до 13.10.2017 г. – плащане на таксите и записване в магистърската програма

Държавни изпити 2017 г.

Електронна и лазерна техника

Експериментална физика

Физика на кондензираната материя

Хранителна физика

Възобновяеми енергийни източници и  енергийна ефективност

Физика на Земята

Иконофизика

Фотоника и модерни оптични технологии

Информационни и комуникационни системи

Субатомна физика

Медицинска радиационна физика и техника

 Комисия:

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева

Членове:

 1. Проф. Невена Милева
 2. Проф. д-р Росица Донева
 3. Проф. д-р Иван Чалъков
 4. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 5. Доц. д-р Драгомир Господинов
 6. Доц. д-р Екатерина Писанова
 7. Доц. д-р Силвия Стоянова
 8. Доц. д-р Надежда Кафадарова
 9. Доц. д-р Мария Марудова
 10. Доц. д-р Румен Попов
 11. Доц. д-р Димитър Токмаков
 12. Доц. д-р Тодорка Димитрова
 13. Доц. д-р Ася Виранева

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

Учител по физика (специалисти)

Учител по физика (неспециалисти)

Педагогика на обучението по физика

 Комисия:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова

Членове:

 1. Доц. д-р Екатерина Писанова
 2. Доц. д-р Драгомир Господинов
 3. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 4. Доц. д-р Гинка Екснер
 5. Доц. д-р Елисавета Марекова

Дати: 17.02.2017 г., 15.07.2017 г., 11.09.2017 г.

Телематика

Телематика след ОКС „Професионален бакалавър“

Телекомуникационни и информационни системи

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

Важно! Срок за записване за магистърски програми

Уважаеми студенти,

Срокът за подаване на документи за магистърски програми е до 21 октомври 2016 г.

Държавни изпити магистри 2016 г.

Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

 1. Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
  Членове:
  1. проф. дфн Тинко Ефтимов
  2. проф. д-р Невена Милева
  3. доц. д-р Надежда Кафадарова
  4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
  5. доц. д-р Драгомир Господинов
  6. проф. д-р Росица Донева
  7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
  8. доц. д-р Даринка Манова
  9. доц. д-р Желязка Райкова
  10. доц. д-р Димитър Токмаков
  11. доц. д-р Стефка Казакова
  12. доц. д-р Тодорка Димитрова

 

Субатомна физика,Медицинска радиационна физика и техника.

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова

 

Телематика, Телекомуникационни и информационни системи.

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

 

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Учител по физика, Педагогика на обучението по физика.

Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 07.09.2016 г.

Комисия:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:

 1. доц. д-р Екатерина Писанова
 2. доц. д-р Даринка Манова
 3. доц. д-р Савка Маринова
 4. доц. д-р Драгомир Господинов

 

Държавен изпит 2015 г. магистри

Специалности: Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии, Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите, Информационни и комуникационни системи, Телекомуникационни и информационни системи

6 март 2015 г. – 9.00 ч., 3 физ. лаб. и 315 комп. зала
22 юли 2015 г. – 9.00 ч., 4 и 5 ауд.
25 септември 2015 г.

Комисия:
Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. доц. д-р Теменужка Йовчева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова


Специалности: Субатомна физика, Медицинска радиационна физика и техника

5 март 2015 г. – 9.00 ч., 3 физ. лаб. и 4 физ. лаб.
22 юли 2015 г. – 9.00 ч., 4 и 5 ауд.
25 септември 2015 г.

Комисия:
Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова


Специалности: Учител по физика, Педагогика на обучението по физика

27 февруари 2015 г. – 9.00 ч., 3 физ. лаб.
6 юли 2015 г.
3 септември 2014 г.

Комисия:
Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Иван Попов
2. доц. д-р Екатерина Писанова
3. доц. д-р Даринка Манова
4. доц. д-р Савка Маринова
5. доц. д-р Драгомир Господинов


Кандидатстване за ОКС „Магистър“

Условия за прием
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ от дип­ломата за завършена бакалавърска степен.
Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.


Необходими документи  за кандидатстване
1. Диплома за ОКС „Бакалавър“ + ксерокопие
2. Бележка за платена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление до Декана (от книжарницата)

Подаване на документи за кандидатстване
каб. 131, инсп. Екатерина Кочовска


Необходими документи за записване (след получаване на фак. № от инсп. Кочовска, каб. 131)
1. Бележка за платена семестриална такса
2. Комплект за записване (от книжарницата) – попълнен с личните данни
3. Диплома за средно образование + ксерокопие
4. 2 бр. снимки

Подаване на документите за записване
каб. 131, инсп. Екатерина Кочовска


Критерии за прием на студенти по държавна поръчка за ОКС „магистър”

 • Кръгли сираци
 • Инвалиди със степен 70%, които имат решение на ТЕЛК
 • Неравностойно социално положение (самотни майки, майки с три и повече деца, малцинствени групи)
 • Успех
 • Участие в изследователска дейност

Специалности за ОКС „Магистър“

Актуализирано:

юли 2017 г.

 


Физика на кондензираната материя (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х450 лв.

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Хранителна физика (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Хранителна физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Физика на Земята и геоекология (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв

Физика на Земята и геоекология (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв


Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х550 лв.

Медицинска радиационна физика и техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х550 лв.


Субатомна физика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х400 лв.


Information and Communication Systems (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.


Телекомуникационни и информационни системи
редовно обучение – учебен план, такса – 2х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.


Телекомуникационни и информационни системи (след ОКС „Професионален бакалавър“)

редовно обучение – учебен план, такса 4×700 лв.

задочно обучение – учебен план, такса 4×600 лв.


Телематика
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.

Телематика (след ОКС „Професионален бакалавър“)
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.Учител по физика (за специалисти по направление 4.1.)

редовно обучение –учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение –учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по инженерни дисциплини (за инженери)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.


Учител по физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х400 лв.


Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Електронно обучение
дистанционно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.


„Фотоника и модерни оптични технологии“

редовно обучение- учебен план, 3×700 лв.


СДК „Учител по физика“

4×300 лв.


Category: Учебни планове  Comments off