ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Съюз на учените в България – Пловдив, секция „Физика“

Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив

Сдружение „Морал, етика и гражданско образование“ (МЕГО)

Фондация „Миню Балкански”

ОРГАНИЗИРАТ

ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

30 септември – 1 октомври 2017 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Зала „Компас“, ул. „Цар Асен“ № 24, Пловдив

Повече информация може да откриете тук

Category: Актуално, Методика  Comments off

СЕМИНАР: ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЛОВДИВ

ФИЗИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ,

ПУ ”П. ХИЛЕНДАРСКИ”,  ПЛОВДИВ

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ПЛОВДИВ

Организират на 12 май 2016 г. в зала „Компас” на конферентен център на НПД  (Ректората на ПУ ”П. Хилендарски”),

СЕМИНАР НА ТЕМА:

ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Програма

Семинар: Нови моменти в съдържанието на обучението по Човекът и природата (V и VІ клас) и Физика и астрономия

ФАКУЛТЕТ ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ,
ПУ ”П. ХИЛЕНДАРСКИ”, ПЛОВДИВ
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ПЛОВДИВ
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЛОВДИВ

Организират на 6 и 7 декември 2012 г. в  зала „Компас” на конферентен център на НПД
(Ректората на ПУ ”П. Хилендарски”)

СЕМИНАР НА ТЕМА:

НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА (V И VІ КЛАС) И ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

РАБОТНА ПРОГРАМА

Category: Методика, Семинари  Comments off