Катедри

актуализирано: октомври 2017 г.
Катедра “Физика”Телефон
E-mail
проф. д-р Теменужка Йовчева
ръководител на катедрата
032 261 256
032 261 271
temiov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Мария Марудова-Живанович032 261 278
032 261 380
margo@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Драгомир Господинов032 261 278
drago_pld@yahoo.com
доц. д-р Тодорка Димитрова032 261 320
tldimitrova@abv.bg
доц. д-р Ася Виранева032 261 256
032 261 271
asia83@abv.bg
доц. д-р Гинка Екснер032 261 317
exner_ginka@yahoo.com
гл. ас. д-р Диана Дакова 0897 684 625
032 261 244
ddakova2002@yahoo.com
гл. ас. д-р Иван Бодуров032 261 256
bodurov@uni-plovdiv.net
гл. ас. д-р Иван Иванов 032 261 278
ik_ivanov@yahoo.com
гл. ас. д-р Анелия Дакова032 261 381
anelia.dakova@abv.bg
физик Стефан Николов032 261 291
stnikolov@uni-plovdiv.bg
физик Георги Иванов032 261 299
dikg2002@abv.bg
инженер Минчо Христов032 261 377
032 261 497
mincho53@abv.bg
Катедра “ЕКИТ”Телефон
E-mail
доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
ръководител на катедрата
032 261 251
si_vest@yahoo.com
проф. д-р Невена Милева032 261 251
nevena.mileva@gmail.com
проф. д-р Росица Донева032 261 253
rosi@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Даринка Манова032 261 253
dmanova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Димитър Токмаков032 261 251
tokmakov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Румен Попов032 261 253
доц. д-р Надежда Кафадарова032 261 249
n_kafadarova@yahoo.com
Гл. ас. д-р Сотир Сотиров032 261 249
s.i.sotirov@abv.bg
физик Николай Вакрилов0899 329 686
032 261 249
n_vakrilov@abv.bg
физик Димитър Шуманов032 261 243
орг. уч. дейност Йорданка Папардова032 261 372
dpapardova@yahoo.com
Катедра "Машиностроене и транспорт" База Смолян
Телефон:
E-mail:
доц. д-р инж. Кънета Паскалева
проф. д-р инж. Любомир Станев
доц. д-р инж. Огнян Сливаров
доц. д-р инж. Станислав Алексиев
гл. ас. д-р инж. Велко Рупецов
гл. ас. д-р инж. Райчо Минчев
ас. д-р инж. Емил Велев
ас. инж. Сашо Башев
ас. инж. Христо Радев
Петър Кименов
Техник – механик
Катедра "Електроенергетика и комуникации" База Смолян
Телефон
E-mail
доц. д-р инж. Слави Любомиров
проф. д-р инж. Иван Миленов
доц. д-р инж. Диан Маламов
гл. ас. д-р инж. Велислава Райдовска
гл. ас. д-р инж. Милена Недева
гл. ас. д-р инж. Даниела Шехова
ас. инж. Станислав Асенов
ас. инж. Димитър Недев
ас. Георги Кольковски
инж. Ангел Чекичев
Инж. Кирил Киранов

Катедра “Образователни технологии”Телефон
E-mail
доц. д-р Желязка Райкова
ръководител на катедрата
032 261 270
janeraikova@gmail.com
проф. д-р Ваньо Чолаков032 261 422
tcholak@abv.bg
доц. д-р. Екатерина Писанова032 261 372
katia_pisanova@abv.bg
доц. д-р Елисавета Марекова032 261 367
eligeo@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Христина Петрова0886 96 45 54
032 261 381
hrpetrova@yahoo.com
гл. ас. д-р Надежда Каймаканова032 261 367
NadejdaKaimakanova@abv.bg
гл. ас. д-р Стоил Иванов032 261 244
0886 83 83 05
stoil@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Валери Сербезов032 261 497
serbezov@plov.net
ас. Делко Златански032 261 243
ас. Мариана Шопова
преподавател Мариета Атанасова032 261 381
физик Христо Петров032 261 281
физик Валентин Кабаджов032 261 421
netcomeng@abv.bg

Category: Катедри  Comments off