International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 – Call for papers Online conference for students and young researchers Full paper Submission deadline:

March 18, 2016

Conference dates: April 18 – 22, 2016

Описание

Category: Актуално, Конференции  Comments off

XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

fnts-logo

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ (ФНТС)
КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА
СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ – БЪЛГАРИЯ (СЕМИБ)

ПОКАНА
За участие в
XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
19 – 20 АПРИЛ 2016 Г.

Условия за участие

Category: Актуално, Конференции  Comments off

КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”
9 януари 2016 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Зала „Компас“, у. Цар Асен 24, Пловдив
Описание
Заявка

Category: Актуално, Конференции  Comments off

Национално състезание „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Национално състезание

„ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
6-8.02.2015 год., Пловдив

 

Организатори на събитието са МОН, РИО Пловдив и Физически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
Официалното откриване е на 6.02.2015 г., 17:00 ч. в Учебния театър на ПУ.
На 7.02.2015, 9:00 ще се проведат Селективните физични битки (зали: Информационен център, лаб. 315, лаб. ТСО ).
На 8.02.2015, 9:00 часа е Финалната физична битка (зала: Информационен център) за определяне на победителя в Националното състезание и селекциониране на участниците в Националния отбор за участие в Международния турнир (Тайланд 2015).
В Националната комисия (жури) участват четирима наши колеги (проф. дфн Ефтимов, проф. д-р Йовчева, гл. ас. д-р Екснер и ас. д-р Бодуров).

С уважение
Организационен Комитет
на Национално състезание „Турнир на младите физици”
Пловдив, 2015

Category: Конференции  Comments off

Четвърта национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии

Студентски съвет и Физически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, съвместно с фондация „Еврика“, организират четвъртото издание на Националната студентска научна сесия, която ще се проведе в периода 25 – 27 Март 2015 г. в гр. Пловдив.

Това ежегодно събитие предоставя поле за изява на млади учени, студенти и докторанти в областта на физиката, инженерните технологии и методиката на обучение по физика във Висшите училища в Страната и БАН. Осигурява се форум за обсъждане на актуални проблеми в съответната научна област, както и се създават контакти, даващи възможност за бъдещи общи инициативи.

В програмата на научната сесия се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, чиито автори или съавтори са студенти и докторанти.

Основните секции са:

  • Оптика, фотоника и лазерна физика
  • Атомна и ядрена физика
  • Физика на кондензираната материя и нанотехнологии
  • Електроника, комуникации и инженерни технологии
  • Теоретична и математическа физика
  • Астронимия и физика на земята
  • Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика

По време на конференцията ще се състои конкурс за научен проект „Еврика“. В него участниците ще имат възможност да представят по атрактивен начин иновативни идеи или макети на установки, върху които работят в екип или самостоятелно.

Във връзка с Международната година на светлината – 2015-та, гостите на  конференцията ще могат да посетят изложба на фотографии, направени от студенти и рисунки на ученици, посветени на физични явления свързани с видимия спектър на електромагнитното лъчение.

Предвижда се също така и изложение на продукти и рекламни материали на някои от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

Важни срокове
Подаване на заявление за участие:  22.02.2015
Представяне на пълните доклади, научни проекти и фотографии: 01.03.2015

За повече информация:

  • Интернет страница: http://nscp.uni-plovdiv.bg/
  • Facebook: IV Национална Студентска Научна Сесия по Физика и Инженерни Технологии

Такса правоучастие не се заплаща!

Category: Конференции  Comments off

ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Секция „Физика” и Клуб на младите учени
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организират

ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
на тема:
„СВЕТЛИНАТА В НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО”,
посветена на
МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА

Дата: 12 март, 2015 г.
Място: Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, Пловдив
Срок за подаване на заявки за участие: 9 март 2015 г.

ИЗИСКВАНИЯ

ПРОГРАМА

Category: Конференции  Comments off

43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика

43-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „Оптика и оптични технологии в образованието”
2 – 5 април 2015 г., Благоевград
Информация и изисквания за конференцията

В рамките на 43-тата Национална конференция по физика ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици на тема „Магията на светлината” и за студенти – на тема „Светлината в медицината“.
Информация и изисквания за младежката научна сесия

Category: Конференции  Comments off

XI Международна конференция по физика на храните

Физическият факултет е организатор на XI-тата Международна конференция по физика на храните (icfp.uni-plovdiv.net), която ще се проведе от 10-12 юни 2014 г.

Уважаеми колеги и студенти,
Заповядайте на откриването на конференцията, което ще се проведе на 10.06.2014 г. от 13.00 ч. в зала „Компас“, Ректорат.

Category: Конференции  Comments off

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА – ПЛОВДИВ 2014 г.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА – ПЛОВДИВ 2014 г.
10 – 12 октомври 2014 г.

Организатори:
Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Съюз на физиците в България – клон Пловдив и клон София

Целта на настоящата „Националната научна конференция по физика – Пловдив 2014“ е да представи актуалните научни постижения на българските и световни учени, работещи в различните физични направления.

За повече информация:  http://plovdiv2014.bgphysics.eu/

Category: Конференции  Comments off