Специалности за ОКС „Магистър“

Актуализирано:

юли 2017 г.

 


Физика на кондензираната материя (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х450 лв.

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Хранителна физика (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Хранителна физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Физика на Земята и геоекология (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв

Физика на Земята и геоекология (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв


Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х550 лв.

Медицинска радиационна физика и техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х550 лв.


Субатомна физика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х400 лв.


Information and Communication Systems (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.


Телекомуникационни и информационни системи
редовно обучение – учебен план, такса – 2х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.


Телекомуникационни и информационни системи (след ОКС „Професионален бакалавър“)

редовно обучение – учебен план, такса 4×700 лв.

задочно обучение – учебен план, такса 4×600 лв.


Телематика
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.

Телематика (след ОКС „Професионален бакалавър“)
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г.Учител по физика (за специалисти по направление 4.1.)

редовно обучение –учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение –учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по инженерни дисциплини (за инженери)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.


Учител по физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х400 лв.


Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Електронно обучение
дистанционно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.


„Фотоника и модерни оптични технологии“

редовно обучение- учебен план, 3×700 лв.


СДК „Учител по физика“

4×300 лв.


Category: Учебни планове  Comments off