Необходими документи за кандидатстване за магистърски програми

Именник – 1 бр.

Студентска книжка – 1 бр.

Договор за платено обучение – 3 бр.

Снимка 3,5/4,5 – 2 бр.

Диплома за средно образование – оригинал + ксерокопие

Копие от лична карта

Бележка за платена семестриална такса (таксата се заплаща след получаване на факултетен номер)

Важни срокове: до 13.10.2017 г. – плащане на таксите и записване в магистърската програма

Съобщение – Учебен отдел

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че Учебен отдел няма да работи на 4-5 май.

ВАЖНО! Срок за заплащане на семестриални такси

Уважаеми студенти,

Семестриалната такса за втори летен семестър (бакалавър) за учебната 2016/2017 г. трябва да бъде заплатена до 28.02.2017 г. След тази дата студентите незаплатили семестриалната такса ще бъдат прекъсвани.

До всички студенти, дипломирали се юли и септември 2016 г. !!!

Уважаеми студенти,

Всички, които са се дипломирали юли и септември 2016 г. да донесат в Учебен отдел снимка (1 бр.) с размер 3,5/4,5. Необходимо е също да положите подпис върху дипломата.

инсп. Екатерина Кочовска – етаж 1, стая 131;

инсп. Славка Илиева – етаж 1, стая 131;

Срок до: 10.02.2017 г. !

Необходими документи за записване в магистърски програми

Необходими документи за записване в магистърски програми:

  1. Комплект документи за записване попълнен с лични данни, който включва: студентска книжка, именник, 3 бр. договор за платено обучение. Комплектът може да закупите от книжарницата в Университета;
  2. Копие и оригинал на диплома за средно образование;
  3. 2 бр. снимки.

Документите предавайте в каб. 131, инспектор Ек. Кочовска.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УЧЕБЕН ОТДЕЛ!

images
Специалността „Инженерна физика“ РО, ЗО, както и специалностите „Физика и математика“, „Физика и астрономия“ вече се обслужват от нов инспектор – Славка Илиева, каб. 131. Всички студенти от задочната форма на обучение могат да заверят книжките си при нея в определения за това срок.
„Телекомуникации с информационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Телематика“ остават при Екатерина Кочовска, каб. 131

Съобщение

Учебен отдел на Физически факултет няма да работи от 19 до 25 септември  2016 г.