Указание за прием на докумети – „Студентски практики“

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%beimages10294409_1688445118094943_4355890827988194480_n

Обучаваща организация:

 1. Договор на обучаващата организация в 3 екземпляра с печат, подпис и списък на менторите генериран от системата;
 2. Договор (и на ментор) и от обучаващата организация в 3 екземпляра само с подпис. Договорът се генерира след като менторът е избран от студент;
 3. Попълнена декларация за ментори с печат и подпис на обучаващата организация в един екземпляр;
 4. Попълнена регистрационна форма от работодател в електронен вариант;
 5. Попълнено писмо за намерение.

Студенти 

 1. Генериране на договор от системата в 3 екземпляра подписан лично от студента, след като:

– Се е уверил, че обучаващата организация има сключен договор с ПУ „П. Хилендарски“;

– Е избрал ментор от обучаващата организация, който му е направил програма и  потвърдил графика;

– Е избрал академичен наставник и той е потвърдил вашите програма и график;

– С начална дата на практиката –   две седмици по-късно от  подаването на договора.

 1. Попълнена декларация за студент в един екземпляр подписана лично.

ВАЖНО:  Студентът да използва личен IBAN  при попълване на личната информация в профила.

ДОКУМЕНТИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ НА  СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ!

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ СТАВА В СЛЕДНИЯ РЕД:

 • 4-ти курс редовно и задочно обучение;
 • 3-ти курс редовно и задочно обучение;
 • Магистри редовно и задочно;
 • 2-ри курс редовно и задочно обучение;
 • Работещи при наличие на свободни места след записване на изброените по-горе.

Приемно време : 

Функционален експерт – доц. д-р Желязка Райкова

кабинет 127, тел. 032/261-270

Понеделник: 10:30 – 12:00 ч.

Технически изпълнител  – Йорданка Папардова

кабинет 309, ет. ІІІ,    тел. 032/261-372

Вторник: 10:30 – 12:00 ч.

Сряда :    10:30 – 12:00 ч.

Информация за Проекта „Студентски практики“

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b5%d1%81                                          %d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

Стартира проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

        Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г. В проекта ще могат да се включат 50 студенти от Физически факултет към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.

Проявяващите интерес към проекта студенти могат да се запознаят с инструкцията, публикувана в сайта на проекта  и да се регистрират.

ИНФОРМАЦИЯ  за участниците в проекта:

 1. За студенти
 • Студентът се запознава с Инструкцията на проекта  преди започване на практическото обучение;
 • Запознаване с Правилника на Университета за провеждане на студентските практики;
 • Регистрация в сайта на проекта;
 • Избор на академичен наставник от предлагания списък на преподаватели от Университета по съответното професионално направление;
 • Избор на работна организация;
 • След одобрение на организацията се попълва договор;
 • Попълва се декларация за студентите от Пловдивския университет;
 • Две седмици преди началото на студентската практика в стая № 309 или стая №127 се представя договора на студента, декларацията на студента,  договора на ментора, декларация на ментора и договора на работодателската организация с Пловдивския университет.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТСКИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ:

Понеделник: от 10.30 до 12.00 – доц. Райкова, стая 127

Вторник и сряда:  от 10.30 до 12.00 – г-жа Папардова, стая 309

 1. За академичните наставници
 • Запознава се  с Инструкцията за работа по проекта;
 • След одобрение получават достъп до страницата за регистрация на сайта на проекта;
 • Регистрация на сайта;
 • Представя попълнен договор в отдел „Човешки ресурси“;
 • Проверява и одобрява учебната програма на студента;
 • Поддържа връзка с ментора и студента – задължително по телефона или е-поща. При необходимост посещава работното място;
 • Потвърждава отчета на студента в края на практиката;
 • Попълва формуляра за отчета на дейността на АН;

      3. За работодателски организации и ментора

 • Организацията и менторът се запознават с Инструкцията на проекта;
 • Регистрация в сайта;
 • Изготвяне на договор, който се носи (от студента или друго лице) в Пловдивския университет за подпис, печат, сканиране и поставяне в сайта;
 • Изготвяне на договор на ментора, който се носи в ПУ;
 • Менторът попълва декларация, която се предоставя заедно с договора в ПУ;
 • Попълване на регистрационна форма от работодателя, която се предоставя в ПУ;
 • Работата на ментора се извършва по следния Алгоритъм.