АЛГОРИТЪМ

АЛГОРИТЪМ ЗА СТУДЕНТИ
1. Регистрация на сайта на проект Студентски практики http://praktiki.mon.bg
Вход в меню Студенти ® Онлайн регистрация ® Потребител ® Профил ® Обяви и работодатели ® избор на област [от падащо меню] ® избор на професионално направление [от падащо меню] ® БУТОН ТЪРСИ ® избор на работодателска организация [от падащо меню].
2. Изчакване на потвърждение от работодателска организация.
3. Вход в меню Студенти ® Вход за студенти ® Потребител ® Моите обяви ®
Когато работодател потвърди вашата позиция, в колона Статус се визуализира бутон Потвърди, чрез който Вие потвърждавате желанието си да участвате в тази позиция и отказвате участие от останалите позиции.
4. В меню Потребител ® Договор практики ® избор на академичен наставник [от падащо меню].
5. Изчакване на потвърждение от академичен наставник.

Посочете датата за начало и планираната дата за край на практиката, които сте съгласували предварително с работодателя. Този период ще бъде въведен автоматично в договора, който ще се генерира след като запишете данните. При необходимост от корекция в датите се налага генериране на нов договор.

** Можете да генерирате договор и без избран академичен наставник. В случай че нямате възможност за избор на академичен наставник, се обърнете към предпочитан от вас преподавател от висшето училище. Всеки преподавател от вашето професионално направление може да ви бъде академичен наставник. Трябва да имате избран академичен наставник преди началото на практиката.

След като натиснете бутон Запиши , ще имате възможност да генерирате договор за провеждане на практическо обучение, който да разпечатате, подпишете и занесете в 3 екземпляра във Висшето училище на ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ФАКУЛТЕТИ И ФИЛИАЛИ.

ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ – договорът е между студента и Университета.
За стартиране на практическото обучение е необходимо да има подписани:
1. Договор между работодател и Университета;
2. Договор между ментор и Университета;
(Проверете при функционалните експерти по факултети и филиали дали тези два вида договори са подписани, или е необходимо подписване.)
3. Договор между академичен наставник и Университета.
(За започването на практическото обучение е необходимо академичният наставник да Ви е избрал и потвърдил в системата.)
4. Договор между студента и Университета.
5. Програма за студентската практика по съответната позиция, с разпределение на дейности за практическо обучение, която менторът изработва, съгласува с академичния наставник и я въвежда в уеб системата,
6. График на практиката по дати и часове. Студентът въвежда графика за провеждане на практиката в профила си в срок до 3 календарни дни след потвърденото от негова страна участие в практиката. Графикът подлежи на потвърждаване по електронен път от страна на ментора. Графикът е небходимо да бъде подписан от ментора и академичния наставник.
7. Уверение от Учебен отдел за действително състояние на студента.

Съгласно ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ се определят следните СРОКОВЕ:
· Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се подписва от двете страни в срок до 12 календарни дни след потвърждението от страна на студента за участие в практиката, но не по-късно от 5 календарни дни преди началото на провеждане на практическото обучение.
· Договорите, програмата и графикът е необходимо да бъдат качени в уеб системата на проекта, както следва:
– За студентите, започващи практическо обучение в периода от 1-во до 10-о число, – до 25-о число на предходния месец;
– за студентите, започващи практическо обучение в периода от 11-о до 20-о число, – до 5-о число на текущия месец;
– за студентите, започващи практическо обучение в периода от 21-о до 31-о число, – до 15-о число на текущия месец.

АЛГОРИТЪМ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
По проект Студентски практики работодателите могат да обявяват позиции, по които да се проведе практическото обучение.
На адрес: http://praktiki.mon.bg, меню Работодатели ® Вход за работодатели ® меню Нова обява, Студентски практики.
Работодателите е необходимо да внесат позициите за практическо обучение.
Публикувани са образец на обявата във формат .doc и описание на образеца в PDF, както и съставеният списък на професионалните направления и специалностите, изучавани във висшите училища в България.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.