Специалности за ОКС „Бакалавър“

Актуализирано:
юни 2017 г.

Инженерна физика

учебен план

учебен план – 2017/2018 г.

Инженерна физика – задочно обучение
учебен план – задочно обучение

учебен план – 2017/2018 г.

Информационна физика и телекомуникации
учебен план

Телекомуникационни и информационни системи

учебен план – 2017/2018 г.
Учебен план –  за приети 2016/2017 г.

Учебен план – за приети 2015/2016 г.

Физика и математика
учебен план – 2017/2018 г.

Телекомуникации с мениджмънт
учебен план –  за приети 2015/2016 г.

Учебен план  – за приети 2016/2017 г.

учебен план – 2017/2018 г.

Телематика
учебен план

учебен план 2015/2016 г.

Информационно и компютърно инженерство

учебен план – 2017/2018 г.

Физика и астрономия

учебен план – 2017/2018 г.

Екоенергийни технологии

учебен план – 2017/2018 г.

Учител по предмета „Човекът и природата“

Учебен план – 2017/2018

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.