Нобеловата награда по физика за 2013 г.

Нобеловата награда по физика за 2013 г. получават Питър Уеър Хигс ( Peter Ware Higgs ) и Франсоа Англер (François Englert)
„за теоретичното откритие на механизъм, допринасящ съществено за нашето разбиране за произхода на масата на субатомните частици, експериментално потвърден от откриването на предсказаната фундаментална частица от експериментите CMS и ATLAS на Големия адронен колайдер в ЦЕРН “

Питър Уеър Хигс ( Peter Ware Higgs ) е британски физик-теоретик, известен с откриването на механизма, в рамките на Стандартния модел на елементарните частици, по който субатомните частици придобиват маса, и съответно елементарната частица, наречена на негово име − бозон на Хигс− открита през 2012 на Големия адронен колайдер в ЦЕРН. Откриването на този механизъм на Хигс-Англер-Брут носи, на Хигс и Англер, Нобеловата награда за физика за 2013.
Син е на звуков инженер на ВВС. Семейството на Питър се премества в Бристол където той учи в гимназия „Готам“. Тук той получава множество награди като блестящ ученик, но не и в областта на физиката. В същата гимназия е учил и един от основателите на квантовата механика – Пол Дирак, от когото Хигс се вдъхновява.
Хигс завършва физика в Лондон, като се съсредоточава основно върху принципите на масата. Развива теорията, че при създаването на Вселената, тя е била без маса и едва в последствие частиците са придобили маса след взаимодействието си с полето, в което съществуват. Това поле е известно с името „Поле на Хигс“.
Питър Хигс е член на Кралското дружество, а също така на Кралското дружество на Единбург и Кингс Колидж (Лондон) и е професор емеритус в Единбурския университет.
Той е известен с хипотезата си от 1960-те за нарушение на симетрията в теорията на електрослабото взаимодействие, с която се обяснява произходът на масата на елементарните частици и по-специално на W и Z бозоните. Така нареченият “механизъм на Хигс“, предложен и от други физици по същото време, предсказва съществуването на нова елементарна частица, Хигс бозон, често наричана „най-търсената частица в съвременната физика“.
На 4 юли 2012 от CERN съобщават, че при експериментите CMS и ATLAS е наблюдавана експериментално частица с маса около 126 GeV (гигаелектронволта), т.е. с характеристиките на Хигс бозона, предсказани от Стандартния модел но е необходима още работа, за да се докаже, че това е именно търсената частица. Механизмът на Хигс е общоприет като съществена част от Стандартния модел, защото обяснява масата на елементарните частици.
Питър Хигс е награждаван многократно за своята работа: Медал на Дирак (1997), Награда Волф (2004), Награда Сакурай (2010), награда за принос към теоретичната физика на Института по физика и др.
Още след откриването на Хигс бозона Стивън Хокинг отбелязва, че Хигс заслужава Нобелова награда за работата си.
Хигс е атеист и е против наименованието „Божия частица“, давано на Хигс бозона, като счита, че то „би могло да обиди вярващите“.Счита се, че това прозвище на Хигс бозона е измислено от Леон Ледерман, автор на книгата The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?, която първоначално била озаглавена по различен начин, но заглавието е променено по настояване на издателя.
Франсоа Англер (François Englert) е белгийски физик-теоретик, който заедно с Робер Брут, и едновременно, но независимо от Питър Хигс, открива механизма, по който елементарните частици придобиват маса.
Роден в Етербек на 6 ноември 1932, завършва средното си образование в Кукелберг. Дипломира се като електроинженер през 1955 и по-късно следва физика. Дипломира се като физик през 1957 г. в Брюкселския свободен университет, а на следващата година защитава докторантура. Заминава за САЩ, където работи в университета Корнел под ръководството на проф. Робер Брут до 1961, когато е назначен за лектор в Брюкселския свободен университет.
През 1998 г. получава титлата професор хонорис кауза.
В сътрудничество с Робер Брут, предлага механизма на Брут-Англер-Хигс като обяснение за механизма, по който елементарните частици придобиват маса. Такъв механизъм е предложен едновременно и от Питър Хигс, на когото е наречена и съответстващата елементарна частица, Хигс бозон.

В експеримента CMS успешно участват доц. д-р Ваню Чолаков, Мирчо Родозов и Мариана Вутова от Факултета по физика и инженерни технологии и са съавтори на откриването на Хигс бозона.

Category: Архив
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.