Държавни изпити магистри 2016 г.

Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

 1. Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
  Членове:
  1. проф. дфн Тинко Ефтимов
  2. проф. д-р Невена Милева
  3. доц. д-р Надежда Кафадарова
  4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
  5. доц. д-р Драгомир Господинов
  6. проф. д-р Росица Донева
  7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
  8. доц. д-р Даринка Манова
  9. доц. д-р Желязка Райкова
  10. доц. д-р Димитър Токмаков
  11. доц. д-р Стефка Казакова
  12. доц. д-р Тодорка Димитрова

 

Субатомна физика,Медицинска радиационна физика и техника.

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова

 

Телематика, Телекомуникационни и информационни системи.

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

 

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Учител по физика, Педагогика на обучението по физика.

Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 07.09.2016 г.

Комисия:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:

 1. доц. д-р Екатерина Писанова
 2. доц. д-р Даринка Манова
 3. доц. д-р Савка Маринова
 4. доц. д-р Драгомир Господинов

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.