Семинар: Приложни модели

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Физически факултет

Катедра „Оптика, атомна и теоретична физика” организира
НАУЧЕН СЕМИНАР
„ПРИЛОЖНИ МОДЕЛИ“

с ръководител гл. ас. д-р Стоил Иванов
Дата и място: 26.05.2016 г. (Четвъртък) от 11.30 ч. в 5-та аудитория (Ректорат на ПУ).
Тема на доклада:

ЛОКАЛНА СХОДИМОСТ НА МЕТОДА НА ШРЬОДЕР ЗА ЕДНОВРЕМЕННА АПРОКСИМАЦИЯ НА НУЛИ НА ПОЛИНОМИ С НЕИЗВЕСТНА КРАТНОСТ.
Докладва: Веселина Кънчева.
Имаме удоволствието да поканим всички желаещи !

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар