Информация за Проекта „Студентски практики“

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b5%d1%81                                          %d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

Стартира проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

        Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г. В проекта ще могат да се включат 50 студенти от Физически факултет към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.

Проявяващите интерес към проекта студенти могат да се запознаят с инструкцията, публикувана в сайта на проекта  и да се регистрират.

ИНФОРМАЦИЯ  за участниците в проекта:

 1. За студенти
 • Студентът се запознава с Инструкцията на проекта  преди започване на практическото обучение;
 • Запознаване с Правилника на Университета за провеждане на студентските практики;
 • Регистрация в сайта на проекта;
 • Избор на академичен наставник от предлагания списък на преподаватели от Университета по съответното професионално направление;
 • Избор на работна организация;
 • След одобрение на организацията се попълва договор;
 • Попълва се декларация за студентите от Пловдивския университет;
 • Две седмици преди началото на студентската практика в стая № 309 или стая №127 се представя договора на студента, декларацията на студента,  договора на ментора, декларация на ментора и договора на работодателската организация с Пловдивския университет.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТСКИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ:

Понеделник: от 10.30 до 12.00 – доц. Райкова, стая 127

Вторник и сряда:  от 10.30 до 12.00 – г-жа Папардова, стая 309

 1. За академичните наставници
 • Запознава се  с Инструкцията за работа по проекта;
 • След одобрение получават достъп до страницата за регистрация на сайта на проекта;
 • Регистрация на сайта;
 • Представя попълнен договор в отдел „Човешки ресурси“;
 • Проверява и одобрява учебната програма на студента;
 • Поддържа връзка с ментора и студента – задължително по телефона или е-поща. При необходимост посещава работното място;
 • Потвърждава отчета на студента в края на практиката;
 • Попълва формуляра за отчета на дейността на АН;

      3. За работодателски организации и ментора

 • Организацията и менторът се запознават с Инструкцията на проекта;
 • Регистрация в сайта;
 • Изготвяне на договор, който се носи (от студента или друго лице) в Пловдивския университет за подпис, печат, сканиране и поставяне в сайта;
 • Изготвяне на договор на ментора, който се носи в ПУ;
 • Менторът попълва декларация, която се предоставя заедно с договора в ПУ;
 • Попълване на регистрационна форма от работодателя, която се предоставя в ПУ;
 • Работата на ментора се извършва по следния Алгоритъм.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар