Научен семинар

НАУЧЕН СЕМИНАР

към

КАТЕДРА

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ

15.11.2016г. (вторник) от 13:00 ч. в заседателната зала на ФМИ,

Нова сграда на ПУ «Паисий Хилендарски»,бул. България 236

PROFFESSOR YURY SHUKRINOV

Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics,

 Joint Institute for Nuclear Research,

 Dubna, Moscow Region, Russian Federation, and

Dubna State University, Dubna, Russian Federation

Email: shukrinv@theor.jinr.ru

ще изнесе доклад на тема

MODELING OF JOSEPHSON NANOSTRUCTURES

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар