Протокол №188 от 14.12.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспект за държавен изпит за магистърска програма по „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспектите за държавни изпити за магистърските програми по „Електронна и лазерна техника“ (специалисти и неспециалисти) и „Фотоника и модерни оптични технологии“

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспект за държавен изпит за магистърска програма по „Медицинска радиационна физика и техника“.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспектите за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“ и специалност „Информационна физика и телекомуникации“, ОКС „Бакалавър“.

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие изисквания към дипломантите, съдържанието, оформлението и представянето на дипломните работи във Физически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ добавя следните избираеми дисциплини:

  1. Избираема дисциплина „Телекомуникационни мрежи от следващо поколение“ към списъка с избираеми дисциплина на специалността ‚Телематика“, ОКС „Магистър“ , РО, ЗО, и на специалността „Телематика, след „ОКС „Професионален бакалавър“, ОКС „Магистър“, РО, ЗО;
  2. Избираема дисциплина „Среди, компоненти и устройства за телекомуникациите“ към списъка с изираеми дисциплини на специалността „Телематика“ след „ОКС „Професионален бакалавър“, ОКС „Магистър“, РО, ЗО.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие  списък с избираеми дисциплини за учебната 2017/2018 г. за следните специалности в редовна форма на обучение:

  1. Телематика;
  2. Телекомуникации с мениджмънт;
  3. Информационна физика и телекомуникации – 4 курс/Телекомуникационни и информационни системи – 3 курс;
  4. Инженерна физика – специализиращи модули „Нови материали“ и „Медицинска физика“.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши подписването на план-сметки на магистърски програми от Декана на Физическия факултет да се извършва само с приложен протокол от присъствено/неприсъствено заседание на колектива, участващ в магистърската програма.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар