Протокол №1 от 25.09.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ прие структурата на деканското ръководство, както следва: Трима заместник-декани, от които: заместник-декан, отговарящ за професионални направления 4.1 и 1.3; заместник-декан, отговарящ за професионални направления 5.1, 5.2 и 5.3 и заместник-декан по учебната дейност. ФС на ФТФ реши в структурата на деканското ръководство да влиза и длъжността научен секретар.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра комисия по избора за провеждане на тайно гласуване със следния състав:

Председател: доц. д-р Екатерина Симеонова Писанов

Членове:        доц. д-р Ася Петрова Виранева

гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено тайно гласуване и на резултатите от него, ФС на ФТФ избра проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева за заместник-декан, отговарящ за професионални направления 4.1 и 1.3; доц. д-р Силвия Велкова Стоянова – Петрова за заместник-декан, отговарящ за направления 5.1, 5.2 и 5.3 и доц. д-р Драгомир Колев Господинов за заместник-декан по учебната дейност.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра доц. д-р Елисавета Георгиева Марекова на длъжност „научен секретар“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ определи следните дати и състав на комисии за провеждане на държавните изпити за календарната 2017 г.:

 1. За ОКС бакалавър по:

Инженерна физика

Информационна физика и комуникации

Медицинска физика

Физика

 1. За ОКС магистър по:

Електронна и лазерна техника

Експериментална физика

Физика на кондензираната материя

Хранителна физика

Възобновяеми енергийни източници и  енергийна ефективност

Физика на Земята

Иконофизика

Фотоника и модерни оптични технологии

Субатомна физика

Медицинска и радиационна физика и техника

Информационни и комуникационни системи

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева

Членове:

 1. Проф. Невена Милева
 2. Проф. д-р Росица Донева
 3. Проф. д-р Иван Чалъков
 4. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 5. Доц. д-р Драгомир Господинов
 6. Доц. д-р Екатерина Писанова
 7. Доц. д-р Силвия Стоянова
 8. Доц. д-р Надежда Кафадарова
 9. Доц. д-р Мария Марудова
 10. Доц. д-р Румен Попов
 11. Доц. д-р Димитър Токмаков
 12. Доц. д-р Тодорка Димитрова
 13. Доц. д-р Ася Виранева

Дата: 06.10.2017 г.

 1. За ОКС магистър по:

Телематика

Телематика след ОКС „Професионален бакалавър“

Телекомуникационни и информационни системи

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева

Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

Дата: 06.10.2017 г.

 1. За ОКС магистър по:

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Дата: 06.10.2017 г.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.