Открит е Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии бе открит на 14 ноември т. г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Центърът е резултат от съвместните действия на Пловдивския университет и Политехническия университет в Шенджен (Китай).

”Създаването на Центъра за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в Пловдивския университет дава реален шанс за практика на студентите от 4-ти курс на бакалавърската програма „Телекомуникационни и информационни системи“ във Физико-технологичния факултет, обясни проф. д-р Невена Милева, която е инициатор и основен двигател на проекта. Тя допълни, че вече има потвърждение и за лектори от най-големият производител на телекомуникационно оборудване в света – Huawei, които ще преподават на четвъртокурсниците дисциплината „Мобилни системи“. Компанията работи в тясно сътрудничество с Политехниката в Шенджен.”

                Значимостта на събитието беше причина за широкия медиен интерес.

 

Category: Актуално
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.